Rada města Slatiňany projednala na 123. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 123. schůzi dne 14. 3. 2022:

 1. Rada doporučila Zastupitelstvu města rozšířit program 20. zasedání zastupitelstva o  zprávu „Pozemkové úpravy v k.ú. Kunčí, Škrovád a Slatiňany“.
 2. Došlo ke zrušení veřejné zakázky malé ho rozsahu s názvem „Pořízení nových webových stránek“ z důvodů administrativní chyby způsobené dodavatelem služeb výběrového řízení. Rada schválila její opětovné vypsání.
 3. V různém Rada:
  1. stanovila pracovní skupinu ve  složení MVDr.  Jeník, Ing.  Šťastný, Ing.  Steklý a Mgr. Chalupník pro jednání se Spartakem o převodu dalších části sportovišť do vlastnictví města.
  2. pověřila starostu k  jednání se Spartakem při řešení ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny.
  3. schválila konání veřejné sbírky na  pomoc Ukrajiny na  dobu neurčitou dle zák. o  veřejných sbírkách. Finance ze sbírky by měly sloužit na úhradu nákladů spojených s ubytováním a na nákup potravin, hygienických potřeb, oblečení atd. pro uprchlíky bydlící ve Slatiňanech.
  4. souhlasila s  žádostí Ing.  Petra Kolka na umístění tabulek symbolizujících Velikonoce v prostoru Třešňovky.
  5. stanovila termín otevření plovárny na 10. 6. 2022.

 

Odkaz: Ozvěny 2022-4

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 123. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.