Rada města Slatiňany projednala na 125. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 125. schůzi dne 28. 3. 2022:

 1. Rada města schválila poskytnutí dotací organizacím v rámci schváleného limitu na rok 2022. Nejvyšší možné dotace dosáhly organizace Spartak a  Sokol. Kompletní výše poskytnutých dotací jsou k dispozici na webu města v přehledu usnesení.
 2. Rada vzala na vědomí dokument „Komunikační strategie města“ vytvořený
  v rámci dotovaného projektu Otevřené a přitažlivé město.
 3. Byly schváleny účetní závěrky příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ)
  za rok 2021.
 4. Došlo ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení nových webových stránek II.“ z důvodů administrativní chyby způsobené dodavatelem služeb výběrového řízení. Rada schválila její opětovné vypsání.
 5. V různém Rada:
  1. schválila žádost paní Sychrovské na konání májového koncertu v prostorách zasedací místnosti městského úřadu ve dnech 8. 5. od 18.00.

Odkaz: Ozvěny 2022-5

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 125. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.