Rada města Slatiňany projednala na 135. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 135. schůzi dne 25. 7. 2022:

 1. Schválení uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na stavbu chodníku a veřejného osvětlení v ul. Švermova. Při realizaci stavby se zjistilo, že není možné umístit komoru pro optickou datovou síť dle projektové dokumentace z důvodu existence podzemních sítí, které byly vytyčeny v průběhu stavby. Z tohoto důvodu se komora musela umístit v  jiném
  místě, což vedlo k vícepracím, které tento dodatek řeší.
 2. Schválení změny rozpočtu  – město obdrželo neinvestiční dotaci ze
  SR na podporu činnosti JPO, vícepráce v rámci ul. Švermova.
 3. Rada města se sešla se zástupcem společnosti TIS-CR s.r.o., která má zájem
  o navýšení kapacity a provozu recyklační linky v prostorách cukrovaru. Na základě písemné dohody s uvedenou firmou o  snížení požadavků na  kapacitu provozu linky a  provozní doby město přistoupilo na zpětné vzetí odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu, který s umístěním linky souhlasí.
 4. V různém Rada:
  1. vzala na vědomí dopis občana k problematice výjezdu z Medunovy ulice.
  2. schválila konání akce „Loučení s prázdninami“ v  prostorách plovárny dne 27. 8. a určila jednotné vstupné 10 Kč na osobu.
  3. zrušila usnesením rady o  vypsání výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Odkanalizování místní části Slatiňany – Kunčí“ a  přijala usnesení o přípravě této zakázky.

Odkaz: Ozvěny 2022-9

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 135. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.