Rada města Slatiňany projednala na 136. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 136. schůzi dne 1. 8. 2022:

 1. Rada města schválila vybudování Wi-Fi sítě umožňující bezplatný přístup
  k  internetu ve  vnitřních a  venkovních prostorách v rámci dotačního titulu
  WiFi4EU. Bezplatný internet bude nově k  dispozici na budově MěÚ, budově
  bývalé Spořitelny, ve Společenském domě, na parkovišti u hřebčína, na Plovárně, na  Švýcárně, na  autobusových zastávkách (Střed a odb. Presy), na úřadovnách (Škrovád, Kunčí, Trpišov).
 2. Rada města neschválila mimořádný finanční dar pro Oblastní charitu Pardubice. Charita totiž nežádala standardní cestou z dotačního titulu města. Dotační prostředky pro rok 2022 již byly vyčerpány.
 3. Rada schválila finanční dar pro SDH Hřensko ve výši 10 000 Kč. Mimořádný
  dar vzhledem k  devastujícím požárům v Národním parku České Švýcarsko.
 4. Na  základě výhrady SÚ týkající se NN v  Trpišově, společnost ČEZ zpracovala návrh nové trasy. Rada schválila změnu věcného břemene pro stavbu NN na parcelách č. 248/24, 496/17 a 315/6 v kú Trpišov.
 5. Schválení změny rozpočtu  – oprava multicary, finační dar SDH Hřensko.
 6. V různém Rada:
  1. řešila finanční spoluúčast společnosti ČEZ Distribuce na  spolufinancování přeložky vedení v  Medunově ulici. Bohužel špatně položený kabel ČEZu městu brání k  realizaci připraveného
   projektu. Cena přeložky cca 1,2 mil Kč.

Odkaz: Ozvěny 2022-9

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.