Rada města Slatiňany projednala na 19. schůzi dne 10. 6. 2019

 1. schválila obsah zápisu kroniky města Slatiňany za rok 2017 ve znění zprávy
 2. schválila poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Slatiňany, ředitelce Školní jídelny Slatiňany, řediteli Základní
  umělecké školy Slatiňany a řediteli Základní školy Slatiňany za splnění mimořádných pracovních úkolů v I. pololetí r. 2019 ve znění zprávy č. 2/19
 3. doporučila zastupitelstvu města schválit program 5. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 4. vzala na vědomí informaci o plnění povinné předškolní docházky do Mateřské školy Slatiňany
 5. vzala na vědomí informaci o zápisu dětí do Mateřské školy Slatiňany pro školní rok 2019/2020
  1. schválila povolení výjimky z počtu dětí v I., II., III. a IV. třídě v Mateřské škole Slatiňany pro školní rok 2019/2020
 6. schválila přijetí sponzorského daru pro MŠ Slatiňany ve výši 2000,- Kč od firmy ELTEP s.r.o., Nerudova 1034, 537 01 Chrudim
 7. schválila přijetí sponzorského daru pro MŠ Slatiňany ve výši 2000,- Kč
 8. schválila zadání podkladů pro výzvu 920PZ projekt „Otevřené a přitažlivé město Slatiňany“
 9. schválila předloženou situaci na stavbu veřejného osvětlení v ulici Schmoranzova ve Slatiňanech. Svítidla od společnosti i Guzzini V1-V10 typ WOW

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 19. schůzi dne 10. 6. 2019”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.