Rada města Slatiňany projednala na 21. schůzi dne 27. 6. 2019:

  1. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 102 350 052 Kč (dorovnáno financováním příjmů 3 855 625 Kč) a ve výdajové části 101 023 125 Kč (dorovnáno financováním  výdajů 5 182 552 Kč) – doplatek na administraci výběrového řízení odpadového systému, elektrická energie.
  2. Rada rozhodla o bezúplatném nabytí práva z pozemkové služebnosti inženýrské sítě zřízené do pozemků na území Kunčí týkající se odkanalizování této části výměnou za dohodu o podmínkách provedení této stavby.
  3. Rada schválila přijetí daru pro MŠ ve výši 2 000 Kč.
  4. Rada vzala na vědomí dopis občana Kunčí ohledně prodeje pozemku za účelem umístění kanalizační čerpací stanice.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.