Rada města Slatiňany projednala na 22. schůzi dne 3. 7. 2019

Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 102 350 052 Kč (dorovnáno financováním  příjmů 4 305 625 Kč) a ve výdajové části 101 473 125 Kč (dorovnáno financováním  výdajů 5 182 552 Kč) – rezervní částka pro nahodilou těžbu v městských lesích nad rámec pachtovní smlouvy.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.