Rada města Slatiňany projednala na 24. schůzi dne 24. 7. 2019

 1. Rada města schválila navýšení finančních prostředků o 324 760 Kč
  spojených s rekonstrukcí kanalizace MŠ. Dále bylo schváleno
  dokončení s tím spojených oprav panem Lubošem Rohlíkem.
 2. Rada města schválila částku 9 000 000 Kč jako předpokládanou cenu svozu komunálního odpadu na pět let pro zadání k vyhlášení
  soutěže.
 3. Schválení změny rozpočtu v příjmové části 102 550 052 Kč (do-
  rovnáno financováním příjmů 4 868 325 Kč) a ve výdajové části
  102 235 825Kč (dorovnáno financováním výdajů 5 182 552 Kč)
  – dorozpočtování víceprací spojených s opravou komunikace
  ve Škrovádu.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.