Rada města Slatiňany projednala na 26. schůzi dne 5. 8. 2019

 1. Bylo rozhodnuto o uzavření dodatku se společností Městské lesy
  Chrudim na provedení další nahodilé těžby v městských lesích
  v důsledku kůrovcové kalamity. Ve finanční formě dojde uzavře –
  ním dodatku k navýšení o cca 68 tis. Kč.
 2. Rada schválila změny rozpočtu v příjmové části 102 550 052 Kč
  (dorovnáno financováním příjmů 4 936 325 Kč) a ve výdajové čás-
  ti 102 303 825 Kč (dorovnáno financováním výdajů 5 182 552 Kč)
  – více práce spojené s hospodařením v lesích.

Odkaz: ozvěny 9/2019

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.