Rada města Slatiňany projednala na 30. schůzi

  1. schválila provedení změny zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „Zajištění svozu a odstranění směsného komunálního odpadu z nádob na odpad a z kontejnerů na odpad“ a vysvětlení této změny
  2. schválila předložený koordinační situační výkres na parkoviště u stadionu na Škrovádském nábřeží, Slatiňany a souhlasí s dokončením projektové dokumentace ve znění zprávy č.
    1. souhlasí s vypracováním projektové dokumentace na obnovu veřej

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.