Rada města Slatiňany projednala na 31. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1. schválila upravený odpisový plán na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelnu Slatiňany
 2. vyslovila souhlas s přesunem finančních prostředků ve výši 62.362,- Kč v rámci financování rekonstrukcí a oprav v Mateřské škole Slatiňany z oprav elektřiny budovy B do oprav kanalizace (vícepráce na akci oprava kanalizační přípojky)
 3. rekonstrukce elektrického vedení nn v části pozemkové parcely č. 680/1 kat. území Slatiňany
  1. schválila provést v stavbu kabelového vedení nízkého napětí, která bude vybudována společností ČEZ Distribuce, a. s., v rámci akce s názvem: „Slatiňany, Čechova, ppč. 100/5-svod+knn“ s podmínkou stavbu realizovat v místě, kde již byla ulice překopána
  2. schválila zřízení věcného břemene
  3. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene
 4. v části pozemkové parcely č. 664/3 v kat. území Slatiňany
  1. schválila provést stavbu kabelového vedení nízkého napětí, která bude vybudována společností ČEZ Distribuce, a. s.,v rámci akce s názvem: „Slatiňany, T. G. Masaryka 697, AIRTEX-knn“,
  2. schválila zřízení věcného břemene
  3. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby a konkrétní smlouvy o zřízení věcného břemene
 5. v části pozemkové parcely č. 614/1
  1. schválila provést v kat. území Slatiňany stavbu kabelového vedení nízkého napětí, která bude vybudována společností ČEZ Distribuce, a. s.,
   , v rámci akce s názvem: „Slatiňany, T. G. Masaryka 37-knn“,
  2. schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě
  3. schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohody o umístění stavby a konkrétní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
 6. schválila 18. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2019 v příjmové části na 102.602.652,40 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5.345.525,- Kč) a ve výdajové části 102.765.625,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 5.182.552,40) ve znění zprávy č. 6/31
 7. doporučila zastupitelstvu města schválit program 6. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 8. Festival Tradice
  1. schválila bezplatné zapůjčení prostor ve Společenském domě pro soubor Sejkorky na den 17.10. 2019 od 7,30 do 21,00 hodin
  2. schválila bezplatnou prohlídku interaktivního muzea Švýcárna pro účastníky Dětského mezinárodního folklórního festivalu Tradice Evropy na den 17.10. 2019 od 13,30 do 16,00hodin
 9. schválila návrh dodatku č. 3 k plánované smlouvě o vybudování veřejné dopravní infrastruktury na pozemcích v k.ú. Škrovád
 10. doporučila oslovit Mgr. Daniela Vychodila a pozvat ho k jednání na některou z příštích rad
 11. schválila „Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2020
 12. schválila ceny dřevní hmoty získané z lesního majetku města:
  1. palivové dřevo – 600 Kč/m3 (minimální odběr 5 m3)
  2. samovýroba – 100 Kč/m3 (minimální odběr 5 m3)
  3. hroubí – 50 Kč/m3 (množství bez limitu)
 13. dopis ze dne 1.9. 2019, ve věci stanovení podmínek pro realizaci stavby kanalizace Kunčí
  1. vzala na vědomí dopis
  2. rozhodla nepřistoupit na podmínky pana x
  3. schválila vypustit z projektové dokumentace stoku F a navrhnout jiné technické řešení
  4. odkanalizování dotčených nemovitostí
 14. schválila zaslání dopisu Národnímu památkovému ústavu ohledně cen vstupného do areálu zámeckého parku

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 31. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.