Rada města Slatiňany projednala na 32. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1. schválila rozšířený programu o bod č. 2 19. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2019
 2. Výběrové řízení na odpady
  1. schválila vypsání nadlimitní veřejné zakázky na služby formou otevřeného řízení s názvem: „Zajištění svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo a plasty s nápojovými kartony)“
  2. schválila zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na služby formou otevřeného řízení s názvem: „Zajištění svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo a plasty s nápojovými kartony)“,
  3. pověřila k provádění úkonů zadavatele spočívajících v hodnocení nabídek v řízení o zadání veřejné zakázky s názvem: „Zajištění svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo a plasty s nápojovými kartony“ komisi ve složení: MVDr. Ivan Jeník, Ing. Vít Steklý, Bc. František Rulík, Mgr. Daniel Vychodil, Mgr. Ing. Jiří Komárek a Bc. Petra Víšková a náhradníci: Ing. Stanislav Šťastný, Ing. Josef Prokš, Ing. Vladimír Rašín, Mgr. Milan Chalupník, Ing. Petr Kolek a JUDr. Petr Němec
 3. schválila 19. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2019 v příjmové části na 102.629.412,40 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5.345.525,- Kč) a ve výdajové části 102.792.385,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 5.182.552,40)
 4. souhlasila se bezplatným zapůjčením plošiny pro organizaci TJ Sokol Slatiňany
 5. souhlasila s pozváním Mgr. Daniela Vychodila na jednání Rady města Slatiňany dne 30.9.2019
 6. schválila návrh technického řešení na odkanalizování rodinného domu č. p. 54 a objektu č. e. 128, č. e. 129 dle přiložené situace pro příslušnou část stavby „Kanalizace Kunčí“
 7. schválila provedení akce „úprava odvodnění křižovatky T ve Škrovádu – západ“ firmou Milan Vilček, IČ: 45975302, dlaždičské práce budou provedeny na základě cenové nabídky
 8. souhlasila s podáním žádosti školskými zařízeními MŠ a ZŠ Slatiňany do Výzvy č. 7/2019 „Venkovní zahrady“ vyhlášené 4.9. 2019 SFŽP

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.