Rada města Slatiňany projednala na 33. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1. schválila „ Směrnici pro práci s osobními údaji“
 2. schválila „Dohodu o partnerství v rámci propagace turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko“
 3. schválila uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy č. 143/2004 o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 21 ve Slatiňanech (kadeřnictví) ze dne 21. 5. 2004 ke dni 31. 12. 2019
  1. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dohody o ukončení Smlouvy
  2. rozhodla uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 17/2004 o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 21 ve Slatiňanech (kadeřnictví) ve věci úpravy rozsahu užívání předmětu nájmu (jako celku) a ve věci navýšení nájemného s účinností od 1. 1. 2020
  3. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku č. 3
 4. rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na opravu povrchu místní komunikace ve Škrovádu se společností M – SILNICE a. s.
  1. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
 5. schválila uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 4, 1 + 1, v domě
  čp. 835 na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu na dobu určitou od 1.10.2019 do 31.3.2020,
 6. schválila 20. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2019 v příjmové části na 102.843.312,40 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5.345.525,- Kč) a ve výdajové části 103.006.285,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 5.182.552,40) ve znění
 7. schválila podporu akce výsadby nových stromů organizací Skauti přistavením cisterny s vodou a konví
 8. schválila bezplatné zapůjčení prostor ve Společenském domě ve dnech 6.12. 2019 od 18:00 do 23:00 a ve dnech 21.12. – 22.12. 2019 od 8:30 do 11:00 pro spolek Formani Slatiňany z. s.
 9. vzala na vědomí vypuštění rybníku Mazánek z důvodu výlovu
 10. souhlasila s použitím neinvestičního příspěvku ve výši do 30.000,- Kč Základní školy Slatiňany na financování školního psychologa do doby úhrady podpory z výzvy OP VVV „Zvýšení kvality vzdělávání v základní škole Slatiňany II, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015215“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.