Rada města Slatiňany projednala na 34. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1. ponechala celkový počet zaměstnanců města zařazených do MěÚ Slatiňany: s účinností od 1.11. 2019 na 50 (včetně údržby města a odloučených pracovišť)
 2. stanovila komisi pro posouzení „Záměrů rozvoje Interaktivního muzea Švýcárna“ ve složení: Mgr. Bc. Milan Chalupník, Ing. Josef Prokš, Hana Hanušová a Marie Málková
 3. schválila 21. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2019 v příjmové části na 102.898.212,40 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5.345.525,- Kč) a ve výdajové části 103.061.185,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 5.182.552,40)
 4. nová ulice pod lesem Škrovád *1

  schválila Dohodu o změně části obsahu zavření „Plánovací smlouvy“, jejíž předmětem je zbudování veřejné dopravní infrastruktury – stavba místní komunikace III. třídy, obslužná komunikace v k.ú. Kunčí – obec Slatiňany.

  1. pověřila starostu podpisem Dohody o změně části obsahu uzavření „Plánovací smlouvy“,  jejíž předmětem je zbudování veřejné dopravní infrastruktury – stavba místní komunikace III. třídy, obslužná komunikace v k.ú. Kunčí – obec Slatiňany.“
  2. Nebude se stavět ,ale už je z části postavena a jedná se o komunikaci ve Škrovádě prováděnou stavebníky na jejich náklady a doplnění nových . Nutná aktualizace plánovací smlouvy podle majitelů .*1
 5. schválila bezplatné zapůjčení vysokozdvižné plošiny i s obsluhou na jeden den pro TJ Sokol Slatiňany, z. s.
 6. souhlasila s umístěním stavby skladu krmiva a zařízení k chovu ryb na pozemku 196/4 v k. ú. Kunčí
 7. vzala na vědomí doporučení Výboru pro územní plánování a žádá výbor o zaslání písemných podkladů pro jednání Radu města Slatiňany
 8. souhlasila s možností umístění mechanických (nýtovat) čipů na popelnice

2 komentáře u „Rada města Slatiňany projednala na 34. schůzi“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.