Rada města Slatiňany projednala na 35. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 35. schůzi dne 14. 10. 2019:

 1. Došlo k uzavření smlouvy o likvidaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu.
 2. Schválení vyřazení starého nebo nefunkčního majetku – skříně,
  žehličky, konvice, …
 3. Na žádost občana byla uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod do připravované kanalizace v Kunčí z „rodinné“ čističky odpadních vod.
 4. Rada města schválila prodej staré nepoužívané betonové garáže svazu rybářů (na základě schváleného záměru ZM) za cenu 5 000 Kč.
 5. Souhlas s použitím rezervního fondu za účelem nákupu klimatizační jednotky v hodnotě 33 063 Kč.
 6. Rada požádala o vyčíslení nákladů a požádala o vstup do jednání se Sokolem o nájemních podmínkách pozemku, který využívá , za účelem realizace dotačního projektu „Přírodní zahrady“.
 7. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 103 053 012 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5 345 525 Kč) a ve výdajové části 103 215 985 Kč (dorovnáno financováním výdajů 5 182 552 Kč) – PD na veřejné osvětlení budoucího parkoviště u stadionu, PHM.
 8. Rada vzala na vědomí finanční dar ZŠ, uzavření MŠ v termínu od 23. 12 až 1. 1.
 9. Rada schválila bezplatné připojení elektrické energie na akci „Obnova lesa“ konanou 19. 10. u Švýcárny.
 10. Nebylo vyhověno žádosti o umístění reklamního banneru na oplocení domu čp. 21 (kadeřnictví).
 11. Schválení zaplacení 140 ks obědů v jídelně pro účastníky festivalu „Dny evropské kultury“.
 12. Rada se seznámila se záměrem doprojektovat v tomto roce zbývající část ulice Klášterní.
 13. Byl schválen záměr a situační výkres realizace VO v severní části ulice T.G.M., typ svídla iGuzzini WOW.
 14. Rada vzala na vědomí
  1. informace ohledně veřejného jednání s nájemníky městských bytů,
  2. o jednání ve věci přípravy návrhu lesního hospodářského plánu v příštích 10 letech a
  3. o jednání ohledně umisťování chrániček pro optický kabel.
  4. Rada byla obeznámena s možností získání dotace pro HZS.

Odkaz: Ozvěny 11/2019

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_03519.pdf

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.