Rada města Slatiňany projednala na 36. schůzi

 1. Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky, Rada města vybrala společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., jako společnost pro budoucí zajištění svozu a odstraňování směsného komunálního odpadu z nádob a z kontejnerů na odpad. Jednalo se o jediného uchazeče. Další společnosti se ze soutěže omluvily převážně z kapacitních důvodů. Plnění nové smlouvy s 5-letým kontraktem začne od 6. 1. 2020.
 2. Došlo ke schválení zahraničních pracovních cest starosty – výjezdní zasedání společnosti VAK a dále zahraniční studijní cesta do EP ve Štrasburku.
  1. výjezdní zasedání Vaku s VS společností, která má majitele v právě v Rakousku a pravidelně se místo jednání střídá / po roce/ . Loni bylo mimo jiné v Kraskově u Seče. Jednání bylo čistě obchodní Vak x VS.
  2. Městský rozpočet to stálo vyúčtování cesťáku tak jak je stanoveno zákonem a to samé návštěva Europarlamentu a Rady Evropy ve Štrasburku. Náklady byly v řádů stokorun.
  3. A smysl je ten ,že jsem volený zástupce města do představenstva Vaku /bez nároku na finanční ohodnocení/ .
  4. A Štrasburk se konal na pozvání pana Evroposlance Zdechovského. Právě z důvodů seznámení se s chodem výše uvedených institucí .
  5. Jinak v letošním roce byli ještě dva členové rady na partnerské návštěvě Slovenska a taky jen za cesťák. *1
 3. Bylo schváleno vstupné do interaktivního muzea Švýcárna na akci „Vánoce na Švýcárně – adventní čtvrtky“ konané ve dnech 28. 11., 5. 12., 12. 12. a 19. 12. Dospělí 25 Kč a děti 15 Kč.
 4. Došlo k zadání tvorby studie umístění datových optických sítí společnosti Antex plus, spol. s. r.o. za 36 000 Kč.
 5. Rada schválila změnu zadávací dokumentace na veřejnou zakázku spojenou s tříděnými odpady. Úprava smlouvy spojená s nutností zasílání čtvrtletních výkazů spojené s požadavky kolektivního sběrného systému EKO-KOM.
 6. Byl schválen dodatek ke smlouvě spojený se stavbou přístřešku DPS a rekonstrukcí dvora na nové stavební prace, které nebyly původně zohledněné v projektové dokumentaci, zejména rozšíření zámkové dlažby před altánem včetně jejího odvodnění na přání obyvatel DPS, doplnění klempířských prvků, elektroinstalační práce a další v celkové hodnotě 44 238 Kč.
 7. V různém
  1. Rada schválila žádost Martina Škrocha na zkušební instalaci reflexní vánoční výzdoby v ul. na Presy.
  2. Byla diskutována letáková kampaň k Mobilnímu rozhlasu, která byla součástí pořizovacího balíčku.
  3. Došlo ke schválení upraveného situačního výkresu nové hřbitovní brány dle požadavku Zastupitelstva (původní vítězný nákres byl publikován v srpnových Ozvěnách).
  4. Dále byla rada obeznámena s informací o získání dotace na opravu povrchu dětského hřiště v Nerudově ulici ve výši 190 000 Kč od MAS
   Chrudim.

Odkaz: Ozvěny 2019/12

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 36. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.