Rada města Slatiňany projednala na 38. schůzi

 1. Byly schváleny upravená pravidla výlepu plakátů (rozšíření o zákaz výlepu politicky motivovaných plakátů).
 2. Došlo k rozhodnutí o postupných přípravách projektových dokumentací (dále jen PD) na celkové úpravy ulic Tyršova, Čechova a Neumannova.
 3. Rada rozhodla o zadání PD na dokončení východní části ulice Klášterní.
 4. Schválení zadání PD pro výběrové řízení na opravu části chodníku v ulici 5.května.
 5. Rada schválila vypsání nadlimitní veřejné zakázky na zajištění provozu sběrného dvora.
 6. Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky, Rada města vybrala společnost Granplast s.r.o. jako společnost pro budoucí zajištění svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo a plasty s nápojovými kartony). Z celkového počtu dvou uchazečů, podala tato společnost nejnižší cenovou nabídku. Plnění nové smlouvy s 5-tiletým kontraktem začne od 6. 1. 2020 a to včetně nové služby svozu plastového odpadu „dům od domu“, se započetím v průběhu prvních čtyřech měsíců roku 2020.
 7. Schválení změny rozpočtu v příjmové části 103 096 012 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5 830 525 Kč) a ve výdajové části 103 743 985 Kč (dorovnáno financováním výdajů 5 182 552 Kč) – výdaje spojené s PD na VO ve Škrovádě (ulice za mostem ke křižovatce T a ul. Škrovádská), PD na opravu chodníku ul. 5 května a dokončení chodníku v DPS.
 8. Rada byla informována o vypuštění rybníka v Trpišově.
 9. Došlo ke schválení čerpání z fondu odměn na platy pro zaměstnance z důvodů zvýšení nákladů souvisejících se zajištěním překrývání ve třídách.
 10. Bylo schváleno použití rezervního fondu Školní jídelny ve výši 94 210 Kč na opravu střechy a 54 400 Kč na opravu schodů.
 11. Bylo schváleno vypovězení pojistné smlouvy se společností KOOPERATIVA pojišťovna, a.s. z důvodu navyšování cen.
 12. Rada schválila záměr rozšířit parkoviště u Spartaku o pozemek ve vlastnictví Povodí Labe, o jehož převodu je jednáno (kapacitní navýšení o další 3 parkovací místa pro osobní automobily a autobusové stání) a o toto upravit zpracovaný situační výkres a následně zpracovávanou projektovou dokumentaci.
 13. Rada diskutovala o ceně poplatku za komunální odpad pro rok 2020.

Odkaz: Ozvěny 2019/12

param = jidelna_mil 0.094 oprava střechy,jidelna_mil 0.054 oprava schodů

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 38. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.