Rada města Slatiňany projednala na 41. schůzi

 1. Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení. Z celkového počtu 40 nesplněných usnesení jich je 15 z tohoto roku a dá se předpokládat jejich splnění. Dále pak 25 starších, které jsou vázány na třetí strany.
 2. Došlo ke schválení smlouvy o výkonu Městské policie Chrudim
  na území města Slatiňany. Nová smlouva řeší sjednocení několika dodatků smlouvy z roku 2005 a dále navyšuje cenu hodinového poplatku za činnost policisty na 350 Kč/h.
 3. Rada schválila smlouvu o výpůjčce na základě projektu „Otevřená krajina“ a deklarace o partnerství s MAS Chrudimsko. Dle smlouvy o výpůjčce zapůjčí město bezplatně část pozemku p.p.č. 645/1 (u Podskály) na umístění infokiosku a dále se bude na projektu podílet částkou 9 937 Kč. Po uplynutí doby udržitelnosti (tj. 5 let) bude infokiosek převeden bezplatně do majetku města.
 4. Rada se zabývala výběrem administrátora dotace pro přístavbu ZŠ a požádala potenciální uchazeče o doplnění některých informací a výběr odložila.
 5. Dalším bodem programu byl závazek Rady zajistit v roce 2020 financování administrace dotace (viz bod výše), avšak na základě odložení předchozího bodu, dochází i k odložení tohoto.
 6. Rada schválila nákup osobního automobilu Dacia Dokker pro DPS za cenu do 350 000 Kč.
 7. Došlo ke schválení smlouvy o pronájmu Společenského domu dětskému divadelnímu spolku „TY – Já – tr Slatiňany z.s.“ za cenu 500 Kč/rok. Pronájem každou středu v podvečerních hodinách kromě dnů, ve kterých se zde budou konat nějaké jiné akce (výstavy atd.).
 8. Na základě veřejného jednání s nájemníky bytů na Starém náměstí (bytové domy čp. 822–825, 832–835) byl vytvořen a schválen dodatek k nájemním smlouvám.
 9. Rada schválila čerpání rezervního fondu ve výši 24 000 Kč na plavání žáků a 20 000 Kč na obědy zaměstnanců.
 10. Rada rozhodla rozšířit projektové práce na výměnu elektroinstalace v MŠ o vybudování teplovodní otopné soustavy včetně nového zdroje vytápění formou tepelného čerpadla. Projektovou dokumentaci zpracovává společnost SONET Building s.r.o. Po vyhotovení dokumentace bude na danou akci podána žádost o dotaci z prostředků EU.
 11. Schválení změny rozpočtu v příjmové části 103 243 912 Kč (dorovnáno financováním příjmů 6 135 525 Kč) a ve výdajové části 104 196 885 Kč (dorovnáno financováním výdajů 5 182 552 Kč) – spoluúčast na projektu „otevřená krajina“ (bod 3.), pořízení automobilu pro DPS (bod 6.).
 12. Rada města doporučila program 7. zasedání Zastupitelstva města.
 13. Rada schválila pozvání a Jiřího Urválka a Ing. Petra Kolka z Výboru pro územní plánování na konání Rady města.
 14. Byl pozván zástupce společnosti JRK Česká republika s.r.o. na zasedání Rady za účelem předání informací ohledně možnosti získání dotace týkající se odpadového hospodářství.
 15. Na základě žádosti o zakoupení venkovního vánočního osvětlení stromu zaslanou ředitelem ZŠ doporučila Rada realizovat nákup osvětlení z finančních prostředků rezervního fondu školy.

3 komentáře u „Rada města Slatiňany projednala na 41. schůzi“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.