Rada města Slatiňany projednala na 44. schůzi

 1. Na základě dotace související s výměnou oken město poskytlo finance ZŠ s tím, že po obdržení dotace bude příspěvek městu vrácen. Na základě obdržení první části dotace Rada města odsouhlasila převod finančních prostředků ve výši 2 067 846 Kč z rozpočtu školy do rozpočtu města.
 2. V různém Rada projednala:
  1. Zadání poptávky na administraci dotace a organizace výběrového řízení na přístavby ZŠ a rozhodla, že nabídky budou akceptovány od těch uchazečů, kteří nabídnou administraci dotace a zároveň organizaci výběrového řízení na zhotovitele
  2. poskytnutí odměny paní Mgr. Janě Sychrovské za práci pro město
  3. možnost získání dotace na obnovu sportovišť (40% spoluúčast žadatele, max. 5 mil Kč, dotace vypsaná pouze na majetky ve vlastnictví obce) – Rada pověřila gesčního radního jednáním s organizací Spartak a odsouhlasila předložení návrhu Zastupitelstvu města o bezúplatném převodu potřebných pozemků od organizace Spartak do vlastnictví města
  4. Rada rozhodla o nepodání žádosti k získání dotace na pořízení nádob na odpad, jelikož by se tím město zavázalo k navýšení tříděného odpadu o 160 t ročně. V případě nedodržení parametru by muselo město dotaci v plné výši vrátit.
   1. Nádoby jsou odborně nazývány popelnice. Myšlenka – místo pytlů popelnice. Ta dotace byla do konce ledna + než ji přiklepnou, než se vysoutěží dodavatel a podobně, tak by jejich zavedení bylo stejně po roce, kdy door2door nějako pojede. Každopádně kvůli tomu, že jsme museli splnit poměrně velké limity, aby nám dotaci expos zase nevzali a kvůli tomu, že jsme netušili, kolik občanů by si popelnice vzalo (jako že nejsou momentálně prostory, kde popelnice skladovat), tak jsme do toho nakonec nešli.*1

Odkaz: Ozvěny 2/2020

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.