Rada města Slatiňany projednala na 45. schůzi

 1. Rada města schválila uzavření smlouvy o pronájmu Sokolovny na pořádání Městského plesu za 11 500 Kč.
 2. Dnem 7. 1. došlo k vyhlášení půjček z Fondu rozvoje bydlení. Dále došlo ke jmenování komise za účelem vyhodnocení podaných žádostí.
 3. Rada města schválila úpravu závazných ukazatelů ZŠ pro rok 2019. Operace související s plánovanou rekonstrukcí kotelny a další opatření za účelem snížení energetické náročnosti budovy.
 4. Rada schválila uzavření smlouvy se společností „Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje“ za účelem administrace dotace a organizace výběrového řízení souvisejícího s dostavbou přístavby ZŠ. Cena služby 113 000 Kč bez DPH.
 5. Rada města doporučila schválit program pro 8. zasedání Zastupitelstva města naplánovaného na 15. 1. 2020.
 6. V různém Rada projednala:
  1. situaci ohledně převodu pozemků od Spartaku na město a schválila geometrické zaměření a vyhotovení geometrického plánu firmou GEODETALES Chrudim (atletická dráha a fotbalový stadion) za účelem jeho převodu (viz níže v článku).
  2. schválení dodatku ke smlouvě o výpůjčce pergoly na plovárně schválení daru k příležitosti Městského plesu od společnosti KAVE Bau, s.r.o.
  3. situaci ohledně sběrného dvora a rozhodla o pozvání zástupců společnosti na zasedání následující Rady města.

Odkaz: Ozvěny 2/2020

param = pristavba_tis 113

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.