Rada města Slatiňany projednala na 48. schůzi

 1. Rada vzala na vědomí stav majetku, závazků a pohledávek a schválila výsledky inventarizace majetku a závazků za rok 2019.
 2. Byl udělen souhlas s provedením úprav na pozemku p. č. 41/1 v kat. Slatiňany nájemce Mateřská školka Děvčátka Momo související s realizací projektu Zahrada v podzámčí.
 3. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu – stožár VO, PD na novou bránu s oplocením hřbitovní zdi, aktualizace technické mapy, administrace dotace , vypořádání neinvestiční dotace na výdaje spojené s konáním
  voleb do EP, dotace na „rozšíření kapacity ZŠ“.
 4. V různém Rada:
  1. rozhodla, aby zámečnické konstrukce hřbitovní brány byly zadány panu Pavlu Vojáčkovi – Kovářství & zámečnictví Metalart.
  2. deklarovala, že dle zákona za město navenek jedná starosta, v době nepřítomnosti místostarosta, nebo zmocněné osoby.
  3. rozhodla o objednání provizorního provozu sběrného dvora ve dnech 31. 1., 1. 2., 7. 2. a 8. 2. od společnosti Recycling – kovové odpady a.s.
  4. stanovila cenu plastových pytlů pro občany města sloužících
   k sběru vytříděného odpadu „dům od domu“ na 5 Kč za kus.

Odkaz: Ozvěny 3/2020

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.