Rada města Slatiňany projednala na 49. schůzi

 1. Rada schválila Výroční zprávu za rok 2019 o činnosti města v oblasti poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím – celkem 3 podané žádosti.
 2. Byl schválen návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu stavebního charakteru. Kromě oslovených firem budou zároveň zakázky vyvěšeny na elektronické úřední desce, kde se o zakázku může ucházet kdokoliv za předpokladu splnění kvalifikačních podmínek. Rada určila seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnocení zakázek.
 3. Rada schválila návrh výzvy na zadání VZMR na opravu mostu
  ve Škrovádě.
 4. Rada vzala na vědomí zprávu o užívání společenského domu. Spolu s tím schválila ponechání cen zapůjčení sálu v přízemí pro rok 2020 (cenové rozmezí od 350 Kč/h až po 70 Kč za den dle povahy akce a ročního období – např. topná sezóna dražší).
 5. V různém Rada:
  1. rozhodla o nezávaznou cenovou poptávku na vytipovaná místa v rámci projektu WiFi4EU. Seznam obsahuje všechny doručené tipy od občanů zaslaných na základě článku v Ozvěnách.
  2. souhlasila s vysláním „Sejkorek“ za účelem reprezentace města na festival do partnerského města Likávka (SK) spolu s přípravou
   finančního zajištění této cesty.
  3. schválila přípravu 2. veřejného projednávání k návrhu územního
   plánu.
  4. jednala společně se zástupci Spartaku, byla seznámena se stavem odstranění zástavního práva a diskutovala nad rozsahem projektových prací za účelem zadání projektové dokumentace na rekonstrukci atletického oválu a sektorů sportovišť.
  5. rozhodla o objednání provizorního provozu sběrného dvora ve dnech 14. 2., 15. 2., 21. 2. a 22. 2., 28. 2. od společnosti Re-cycling – kovové odpady a.s.

Odkaz: Ozvěny 2/2020

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.