Rada města Slatiňany projednala na 52. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1.  vzala na vědomí Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol
 2. rozhodla s okamžitou platností uzavřít do odvolání ZUŠ Slatiňany
  1. ukládá řediteli ZUŠ Slatiňany informovat rodiče žáků o přijatých opatřeních
 3. rozhodla ponechat MŠ Slatiňany v provozu
  1. ukládá ředitelce MŠ Slatiňany:
   1. vyzvat rodiče, aby děti do MŠ posílali pouze zdravé a to v případě, že nemohou zajistit jiným způsobem jejich hlídání
   2. zajistit aby třídy pracovaly v menších skupinách a nebyly spojovány do početných tříd
   3. sledovala a každý den zasílala na město informaci a počtu přítomných žáků ve školce, počtu oddělení, ve kterých pracovali
   4. při zjištění koronavirového onemocnění okamžitě informovat příslušné orgány včetně města Slatiňany
 4. ukládá řediteli ZŠ Slatiňany, ZUŠ Slatiňany a MŠ Slatiňany sdělit do 16.3.2020, jaká byla přijata opatření z hlediska hygieny
 5. ukládá řediteli ZŠ Slatiňany, ZUŠ Slatiňany zajistit plnění vzdělávání „na dálku“
 6. vyzývá všechny ředitele příspěvkových organizací zřízených městem obracet se na město s potřebami pomoci při řešení mimořádné situace

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.