Rada města Slatiňany projednala na 54. schůzi

Rada města Slatiňany

  1. omezený provoz městského úřadu
    1. souhlasila s úpravou
    2. pověřila tajemníka zajistit omezený provoz městského úřadu po dobu nezbytně nutnou
  2. schválila prominutí nájmu podnikatelským subjektům za pronájem objektů po dobu nuceného uzavření
  3. rozhodla zrušit parkovné na městských parkovištích po dobu nouzového stavu
  4. pověřila MěÚ zajistit vytvoření zásob roušek
  5. schválila koordinační situační výkres na část chodníku v ul. Švermova, Slatiňany a jeho předání projektantovi Ing. Loukotovi k dokončení projektové dokumentace – Slatiňany – chodník ul. Švermova ke stavebnímu povolení
  6. pověřila starostu města jednat s Povodím Labe o podmínkách vybudování cyklostezky pod mostem

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 54. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.