Rada města Slatiňany projednala na 57. schůzi

Rada města Slatiňany

 1. projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Nové veřejné osvětlení v ul. Schmoranzova, Slatiňany vč. nového přechodu pro chodce, osvětlení přechodu, zpevněných ploch a nové hřbitovní brány
  1. schválila výsledek zadávacího řízení s vítězem společnosti HAVLÍK MILAN s. r. o., Chrudim II s nabídkovou cenou 2,262 mil. Kč vč DPH
 2. rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s panem Petrem Szebestou, o pronájmu nebytových prostor v čp. 93 (v bývalé prodejně v Trpišově)
 3. schválila vypsání podlimitní veřejné zakázky na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Rozšíření kapacity ZŠ Slatiňany“
  1. schválila zadávací dokumentaci
  2. pověřila k provádění úkonů zadavatele spočívajících v hodnocení nabídek komisi ve složení: Ing. Stanislav Šťastný, Mgr. Milan Chalupník, Ing. Petr Vlášek, Ing. Václav Hoffman, Mgr. Ivo Mandys a náhradníky: MVDr. Ivan Jeník, Eva Esserová, Ing. Josef Prokš, , Ing
   Vít Steklý, Mgr. Martina Brázdová
 4. schválila použití investičního fondu Školní jídelny Slatiňany ve výši 10.105,- Kč a použití investiční dotace ve výši 146.000,- Kč na pořízení, dopravu a montáž varného plynového kotle 150L firmou TeS, spol. s r.o. Chotěboř
 5. schválila 7. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2020  (dorovnáno financováním  výdajů 1 539 900 Kč) – oprava kamerového systému, PD na nový semafor, dorozpočtování rozdílu na stavbu ul. Schmoranzova.*1
 6. rozhodla, v případě povolení provozu sběrných dvorů, objednat služby sběrného dvora u firmy Recycling kovové odpady a.s. na dny 11.4., 17. a 18.4., 24. a 25.4.2020.
 7. schválila výdej roušek pro občany města Slatiňany narozené v roce 1955 a dříve a pro klienty DPS, v počtu jeden kus na osobu, na základě osobního vyžádání.
 8. rozhodla  o  pozdržení  započetí  prací  souvisejících  s  otevřením 
  plovárny kvůli nouzovému stavu. Provozní náklady „připravené“
  plovárny jsou přes 2 000 Kč za den.*1

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_05720.pdf

Odkaz: *1 Ozvěny 5/2020

param = jidelna_mil 0.156 varný kotel

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.