Rada města Slatiňany projednala na 59. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1. schválila 9. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2020 (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) – dofinancování opravy fasády ZŠ.)
 2. schválila úpravu závazných ukazatelů na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření.
  1. Závazným ukazatelem je výše poskytnutého neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci v celkové výši 7.507.500,- Kč, dle rozpisu:
   a) na provoz 3.074.000,– Kč
   b) na opravy 138.000,– Kč
   c) na opravu fasády 4.295.500,– Kč
   a investiční dotace v celkové výši 2.080.000,- Kč.
  2. Na klimatizace v budově ZŠ ve výši 300.000,- Kč,
  3. na rekonstrukci kotelny v hl. budově ZŠ ve výši 1.700.000,- Kč a
  4. na nátěr věžičky v hl. budově ZŠ ve výši 80.000,- Kč,
 3. rozhodla dnem 8.5.2020 obnovit zpoplatnění městských parkovišť
  767/59/2020/RMS
 4. rozhodla dnem 5.5.2020 obnovit provoz MŠ Slatiňany při dodržení směrnice „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_05920.pdf

Odkaz: *1 Ozvěny 6/2020

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.