Rada města Slatiňany projednala na 63. schůzi

Rada města Slatiňany 12/6/2020

  • Na základě výzvy veřejné zakázky na akci „Rozšíření kapacity
    ZŠ školy Slatiňany“ bylo obdrženo osm nabídek. Rada města roz-
    hodla o vydání oznámení o výběru zhotovitele CHRPA stavební
    společnost s.r.o., která splnila všechny zadávací podmínky a měla
    nejnižší nabídkovou cenu.

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_06320.pdf

Odkaz: *1 Ozvěny 7/2020

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.