Rada města Slatiňany projednala na 64. schůzi

dne 15. června 2020 Rada města Slatiňany

  1. schválila znění žádosti dotace „Efektivní a přitažlivé město Slatiňany II“ a její následné podání.
    1. „Zefektivnění procesů na Městském úřadě Slatiňany“ výzvy 109 OPZ a její následné podání. Cílem projektu je optimalizace a následná automatizace nastavených procesů probíhajících na MěÚ souvisejících zejména s agendou odpadového hospodářství tak, aby s využitím nového software došlo ke snížení administrativní náročnosti této agendy.
  2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat plnou moc Ing. Eleně Peškové za účelem všech právních úkonů souvisejících s podáním projektu.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.