Rada města Slatiňany projednala na 65. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 65. schůzi dne 17. 6. 2020:

  1. Byly schváleny mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) za I. pololetí 2020. Výše byla diferencována na základě aktivity a náročnosti práce v souvislosti s nouzovým stavem.
  2. Rada města schválila nabytí práva ze služebnosti inženýrské sítě (kanalizačního řadu), která bude zřízena do části pozemkové parcely č. 113/12 v kat. území Škrovád. (nová ulice za Rovexem podle Lihovky)
  3. Byl odložen výběr dodavatele nadlimitní veřejné zakázky na zajištění sběrného dvora z důvodu časové tísně kvůli konání Zastupitelstva.
  4. Došlo ke schválení úpravy směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Vzhledem k narůstajícím cenám zakázek došlo k zvýšením limitu zakázek 2. kategorie (zadávací řízení v režimu bez uveřejnění) z 200 000 Kč na 300 000 Kč.
  5. na základě žádosti SDH Slatiňany schválila bezplatné zapůjčení městského vozidla na odvoz materiálu pro zajištění tábora mladých hasičů.
  6. schválila rozšíření programu 9. zasedání Zastupitelstva o bod č. 19 (ukončení smlouvy).
  7. schválila žádost ředitelky MŠ o čerpání z Rezervního fondu MŠ za účelem pořízení lehátek a matrací.
  8. byla seznámena s čísly výsledku přijímacích řízení do .

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_06520.pdf

Odkaz: Ozvěny 2020-8

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.