Rada města Slatiňany projednala na 66. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 66. schůzi dne 24. 6. 2020:

 1. Rada navrhla nové určení platů ředitelů příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ)
 2. Došlo k odložení výběru dodavatele nadlimitní veřejné zakázky na zajištění  sběrného dvora, přičemž byl požádán Výbor pro životní prostředí o názor na některé otázky týkající se možností realizace této služby.
 3. Byla schválena úprava odpisového plánu ŠJ z důvodu pořízení nového plynového kotle.
 4. Na základě žádosti ředitelky , byla udělena výjimka z počtu dětí (nejvyšší navýšení v třídě je z 24 na 28 dětí).
 5. S ohledem na zákonnou povinnost byla vzata na vědomí zpráva o plnění povinné předškolní docházky v MŠ.
 6. Rada odsouhlasila změnu rozpočtu  – dorovnáno financováním výdajů – nová klimatizační jednotka do obřadního sálu (280KCZK)
 7. V různém Rada:
  1. schválila přidělení individuální dotace ve výši 10 000 Kč panu Mgr. Vychodilovi na výtisk a vydání knihy s názvem „Toulky krajinou ticha“.
  2. schválila přijetí sponzorského daru ve výši 2 268 Kč (sběr papíru a hliníku).
  3. Schválila bezplatné použití toalet a odběr elektrické energie v úřadovně Trpišov pro SDH Trpišov na den 27. 6. v rámci pořádání akce „Dětský den – vítání léta“.
  4. byla seznámena s dopisem od starosty Heřmanova Městce (poděkování SDH Slatiňany za pomoc při povodních, viz níže v článku).
  5. vzala na vědomí stanovení příjezdové trasy ke stavbě „Chrudimka, Slatiňany – rekonstrukce pobřežní zdi pod jezem“.
  6. souhlasila, aby v rámci stavby obchvatu byla v silničním tělese
   provedena příprava pro budoucí vedení tlakové kanalizace a ve-
   dení datových kabelů z místní části Kunčí.

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_06520.pdf

Odkaz: Ozvěny 2020-8

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.