Rada města Slatiňany projednala na 72. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 72. schůzi dne 14. 9. 2020:

 1. Byl schválen dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici pro tvorbu a čerpání sociálního fondu, který posouvá termín čerpání příspěvku pro zaměstnance o jeden měsíc z důvodů pandemie, kdy část zaměstnanců nestihla včas příspěvek vyčerpat.
 2. V souvislosti s připravenou stavbou kanalizace v Kunčí, bylo schváleno znění smlouvy pro zřízení pozemkové služebnosti. Státní pozemkový úřad (druhá strana) přišel s jiným zněním, rozšířeným o právo hospodaření, přičemž na této úpravě trval. Rada města schválila uzavření smlouvy dle znění Státního pozemkového úřadu.
 3. Rada uzavřela smlouvu o spolupráci se společností GREMATA, s.r.o. na dodávku multifunkční tiskárny HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw a na odběr tonerů.
 4. Uzavření smlouvy o nájmu tiskárny OKI MC563dn zdarma na dobu 24 měsíců s podmínkou odběru jednoho černého toneru a sady barevných tonerů za každých 6 měsíců od firmou Agency of Eagle s.r.o. Nákupy od této společnosti lze vést jako náhradní plnění dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
 5. Bylo rozhodnuto o postupu při odepisování budovy v rámci akce Realizace úspor energie hlavní budovy ZŠ tak, že zřizovatel bude pokrývat pouze výši odpisů z majetku pořízeného z jeho prostředků.
 6. Rada určila hodinovou sazbu za pronájem vysokozdvižné plošiny značky Nissan s obsluhou 1 osoby na 850 Kč vč. DPH.
 7. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu – účetní posun, přebytek ze zimního posypu převeden na zpracování znaleckých posudků.
 8. Byla schválena opětovná výzva na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební úpravu okružní křižovatky na silnici I/37 („šišák“).
 9. Rada schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na požární techniku s Pardubickým krajem. Jedná se o účelovou dotaci pro JSDH Slatiňany na požární techniku a prostředky požární ochrany ve výši do 100 000 Kč.
 10. Rada města doporučila schválit program pro 11. zasedání Zastupitelstva města naplánovaného na 7. 10. 2020.
 11. schválila umístění 1 ks stožáru VO v ulici Švermova.
 12. schválila naprojektovat ve východní části ulice Klášterní typ
  svítidel iGuzzini – WOW.
 13. Schválila záměr rady naplánovat ve 3 etapách rekonstrukci plovárny dle možností rozpočtu města a bez zadlužení
 14. schválila ukončení provozu plovárny k 15. 9. 2020.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.