Rada města Slatiňany projednala na 73. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 73. schůzi dne 5. 10. 2020:

 1. Bylo schváleno vstupné do interaktivního muzea Švýcárna na akci „Vánoce na Švýcárně – adventní čtvrtky“ konané ve dnech 26. 11., 3. 12., 10. 12. a 17. 12. Dospělí 40 Kč a děti 20 Kč. Akce proběhne pouze v případě příznivé situace.
 2. Byl schválen dodatek ke smlouvě o dočasném využívání Společenského domu společností ACORD, z.s. s cílem vyhovět aktivitám spolku ale zároveň neblokovat prostory společenského domu ostatním aktivitám. Dodatek stanovuje spolku způsob rezervace prostřednictvím písemných požadavků na konkrétní dny a hodiny s 14 ti denním předstihem.
 3. Došlo k schválení finančního daru pro Oblastní charitu Pardubice
  ve výši 2 000 Kč.
 4. Bylo schváleno přijetí účelového příspěvku ve výši 140 965 Kč na realizovanou obnovu dětského hřiště za jídelnou od MAS Chrudimsko, z. s.
 5. Došlo k rozhodnutí o vypsání VZMR na dodávky zemního plynu od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021
 6. Došlo k rozhodnutí o vypsání VZMR na dodávky elektrické energie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
 7. Byla uzavřena smlouva o bezúplatném zřízení služebnosti inženýrské sítě – veřejného osvětlení tvořeného zemním kabelem a stožáry osvětlení v nové zástavbě Trpišov na p. p. č. 67/1 a 69/5 za účelem vybudování 8 světelných bodů VO.
 8. Byl schválen nový „Ceník úhrad za úkony Pečovatelské služby Slatiňany“ s účinností od 1. 1. 2021. Zdražení o 10 % až 20 %.
 9. Došlo k vyřazení neupotřebitelného majetku. Jednalo se převážně o drobný hmotný majetek z devadesátých let, staré neopravitelné techniky, plynového kotle z roku 2000 a zničených herních prvků (plyšový koníci) ze Švýcárny (původní celková cena 10 800 Kč, nová cena 10 000 Kč za rok).
 10. Schválení dodatku pojistné smlouvy o skupinovém úrazovém pojištění s Kooperativa pojišťovna, a.s., která upravuje počet pojištěných osob v SDH Slatiňany.
 11. Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební úpravu okružní křižovatky na silnici I/37 („šišáku“) vybrala Rada města společnost KARU INVESTMENT s. r. o.. s cenou 1 019 474 Kč bez DPH (1,2 mil Kč. vč. DPH), která jako jediná podala do opakovaně vypsané soutěže nabídku. Nabídková cena je nižší, než byl původní předpoklad rozpočtu. Předpokládaný termín realizace je v první polovině roku 2021.
 12. Rada odložila schválení dodatku ke smlouvě o stavbu nového veřejné osvětlení v ul. Schmoranzova vč. přechodu pro chodce a hřbitovní brány související se vzniklými vícepracemi z důvodu vyžádání si dalších podrobnějších podkladů.
 13. Byla schválena výzva na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na projektové práce související s celkovou stavební úpravou ulice Čechovy, Slatiňany, včetně výměny části veřejného osvětlení.
 14. Byly vybrány prvky pro tvorbu nové vizuální identity města
  v rámci projektu „Otevřené a přitažlivé město“.
 15. Rada vzala na vědomí oznámení ředitele ZŠ o vyhlášení ředitelského
  volna v termínu 26. 10. a 27. 10.
 16. řešila žádost občana o pojmenování 2 ulic ve Škrovádě s tím, že pověřila MěÚ oslovit občany žijící v dotčených ulicích, zda s pojmenováním ulic souhlasí.
 17. Byla seznámena s dopisem pana starosty Chrudimi o hledání vhodných prostorů pro výstavbu separačního dvora.
 18. byla seznámena se zápisem Osadního výboru Trpišov týkající se záměru vybudovat dětské hřiště.
 19. vzala na vědomí vypuštění rybníku Mazánek z důvodu výlovu.
 20. schválila naprojektovat v ulici Medunova typ svítidel iGuzzini
  – WOW.
 21. rozhodla o výběru řešení VO na nově projektovaném chodníku ve Škrovádu (od křižovatky „T“ směr ke křížku), kde je situace s umístěním sloupů a svítidel VO komplikována vedením vysokého napětí společnosti ČEZ.

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_07320.pdf

Odkaz: Ozvěny 2020-11

param = mas_chrudimsko_slatinany_tis 141

2 komentáře u „Rada města Slatiňany projednala na 73. schůzi“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.