Rada města Slatiňany projednala na 78. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 78. schůzi dne 23. 11. 2020:

 1. Rada města schválila změnu trasy plánovaného elektropřipojení pozemku p.p. č. 409/2 v kat. území Slatiňany (mezi vlečkou, tratí a řekou směrem Presy)
 2. Vzhledem ke každoroční zákonné nutnosti provést inventarizace majetku města Rada pověřila MěÚ k jejímu provedení. Došlo ke jmenování členů inventarizační komise, kterou mimo jiné Rada pověřila stanovením způsobu využití přebytečného a nepotřebného majetku.
 3. Rada města rozhodla o poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) za splnění mimořádných pracovních úkolů za II. pololetí.
 4. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu  – dorozpočtování chybějící částky na opravu kruhového objezdu (realizace 2021), dotace od MVCR na JPO.
 5. Bylo rozhodnuto o výběru dodavatele na zorganizování šesti výběrových řízení v rámci projektu „Otevřené a přitažlivé město Slatiňany“. Soutěže budou finančně kryty z rozpočtu projektu.
 6. V různém Rada:
  1. schválila výši ročního kreditu pro Sběrný dvůr a to ve výši 200 Kč na rok na poplatníka (viz článek „Odpady v roce 2021“).
  2. vzala na vědomí technické možnosti řešení zápachu kanalizace v Trpišově. Požádala Osadní výbor Trpišov o jednání s majitelem pozemku, na kterém je umístěna ČOV o doplnění zařízení za účelem odstranění zápachu kanalizace.
  3. vzala na vědomí informaci o čerpání rozpočtu ZŠ.
  4. byla obeznámena s informací ze svazu měst a obcí o předpokládaném snížením příjmů z důvodů zrušení superhrubé mzdy o cca 1 034 300 Kč až 2 250 500 Kč.
  5. schválila vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2021.
  6. řešila návrh na zlepšení údržby ve městě.
  7. pověřila MěÚ zasláním informace zhotoviteli silničního obchvatu města o nevyhovujícím stavu úklidu po průjezdu těžké techniky – zejména v ul. Vítězství.

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_07720.pdf

Odkaz: Ozvěny 2021-01

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 78. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.