Rada města Slatiňany projednala na 80. schůzi

Rada města Slatiňany projednalana 80. schůzi dne 16. 12. 2020

 1. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu  (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) – technicko-ekonomickou studii na odvodnění pozemků Trpišova a příjem dotace pro ZŠ (rekonstrukce kotelny).
 2. Byla schválena výzva na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Generel dopravy a parkování“ (součást projektu „Otevřené a přitažlivé město“). Po veřejném seznámení a odsouhlasení zastupiteli bude tento dokument sloužit jednak jako koncepční podklad pro projektanty při stavebních úpravách ulic a ploch a zároveň jako důležitý podklad pro žádosti o čerpání prostředků EU nebo státního rozpočtu na investiční akce. Zároveň byla schválena hodnotící komise ve složení: Šťastný, Hoffman, Chalupník.
 3. Rada souhlasila s předloženou PD na opravu ohradních zdí a se zajištěním svahu nad náhonem v zámeckém parku u státního zámku. Samotná oprava a její financování bude v režii NPÚ.
 4. Byla schválena výzva na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Komunikační strategie a Vizuální identita města“ (součást projektu „Otevřené a přitažlivé město“). Výsledkem bude dokument, pro vylepšení a sjednocení způsobů komunikace a prezentace města navenek. Spolu s tímto dokumentem budou připravené grafické podklady pro sjednocení vizuální prezentace města. Hodnotící komise – Jeník, Steklý, Maryšková, Picpauerová, Kolek.
 5. Rada města rozhodla o poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) za splnění mimořádných pracovních úkolů za II. pololetí.
 6. V různém Rada:
  1. souhlasila se zveřejněním Tříkrálové sbírky na internetových
   stránkách.
  2. pověřila paní Kamilu Picpauerovou možností oddávání.

Odkaz: Ozvěny 2021-02

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.