Rada města Slatiňany projednala na 82. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 82. schůzi dne 6. 1. 2021

 1. Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby „Rekonstrukce atletického oválu a přilehlých sportovišť“. Ze tří nabídek vybrala společnost „SPORTPROJEKTA Praha s. r. o.“, která předložila cenovou nabídku v hodnotě 230 000 Kč bez DPH. Zpracování projektové dokumentace je kryto schváleným rozpočtem na rok 2021. Projektová dokumentace bude připravována za účelem podání žádosti o dotaci na tuto akci.
 2. Byl nastaven limit na dotace z rozpočtu města (500 000 Kč) – z čehož 480 000 Kč půjde na činnosti pořizované příjemcem dotace a 20 000 Kč rezerva pro dodatečné žádosti. Oproti roku 2020 došlo ke snížení dotací z 600 tis na 500 tis, avšak došlo ke snížení rezervy ze 40 tis na 20 tis a došlo k vypuštění částky na nákup pohárů a dalších darů do soutěží, které zbyly z předešlého roku, kdy se velké množství soutěží zrušilo. Rozdělovat se tedy bude o 65 tis méně než v předešlém roce z důvodů snížení ročních
  příjmů obce.
 3. Rada města doporučila schválit program pro 13. zasedání Zastupitelstva města naplánovaného na 13. 1. 2021
 4. V různém Rada:
  1. se zaobírala návrhem Mgr. Ryzové na rozšíření činnosti Interaktivního muzea Švýcárna.
  2. souhlasila s cenovou nabídkou na ozdobné zakrytování klimatizačních rozvodů v obřadní síni MěÚ
  3. Vzala na vědomí informaci předsedy Výboru pro životní prostředí o možnosti účasti na on-line semináři na téma péče o krajinu.
  4. souhlasila s umístěním nadzemního hydrantu do prostor chodníku na pozemku p.č. 665/1 v k.ú. Slatiňany. Hydrant bude zřízen na východním chodníku v ulici Švermova (u křižovatky s ulicí Vítězství). Umístění nebude narušovat potřebnou průchozí šířku chodníku.

Odkaz: Ozvěny 2021-02

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.