Rada města Slatiňany projednala na 90. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 90. schůzi dne 7. 4. 2021

 1. Rada města schválila poskytnutí dotací organizacím v  rámci schváleného limitu na  rok 2021.
 2. Došlo k ukončení plnění smlouvy na tvorbu vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství se společností ISES, s.r.o. s tím, že byl schválen upravený návrh další spolupráce.
 3. V různém Rada:
  1. pověřila starostu podpisem kupní smlouvy se společností CADMIAprint s.r.o. jako s dodavatelem na vybavení na ZŠ (do nové přístavby).
  2. schválila čerpání rezervního fondu ZŠ v  maximální výši 40 000Kč na pokrytí nákladů spojených s úpravou elektroinstalace v rámci nové přístavby na ZŠ.
  3. řešila požáry a  nevhodný odpad na  kompostárně (viz článek v Ozvěnách).
  4. řešila rozbitý kontejner na hřbitově, který právě kvůli svému technickému stavu musel být bohužel před Velikonocemi odvezen.

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_09021.pdf

Odkaz: Ozvěny 5/2021

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.