Rada města Slatiňany projednala na 91. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 91. schůzi dne 12. 4. 2021

 1. Uzavření Dodatku č. 2 k  smlouvě o  dílo s  Realitní a  stavební společností s.r.o., týkající se zakázky přístavby ZŠ. Dodatek řeší vícepráce v hodnotě 300 800Kč vč DPH (na základě žádosti ředitele a konzultace s dodavatelem se jedná o nákup interaktivních tabulí a projektorů).
 2. Rada schválila dodatek ke smlouvě o nájmu společenského domu s organizací ROBI Slatiňany. V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí MŠ bude prostory pronajímané dětské organizaci ROBI od 4. 5. 2021 do 27. 6. 2021 užívat MŠ. Nájemné za rok  2021 bude organizaci ROBI dodatkem adekvátně poníženo
  z 1 500,- Kč na 1 250,- Kč.
 3. Na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s. byla schválena žádost o změnu způsobu kalkulace náhrady za zřízení věcného břemene související s  pokládkou elektrického kabelu nízkého napětí dle ceníkových cen dle zákona 488/2020 Sb. Ceníková náhrada navýší cenu (v tomto případě) o 14 000Kč oproti původní požadované částce.
 4. Rada města souhlasila s  dodatkem ohledně úhrady fixních provozních nákladů pro SK Spartak Slatiňany, z.s. týkající se částečného pokrytí fixních nákladů na provoz sportovišť v době, kdy školy a  sportoviště musí být uzavřené. Jedná se o  částku 16 000Kč měsíčně. Dosavadní smlouva, kterou měla ZŠ se Spartakem takovou situaci neřešila.
 5. Rada se zaobírala žádostí o finanční dar Lince bezpečí, z. s. Žádosti nebylo vyhověno.
 6. Bylo diskutováno o  záměru společnosti Zásilkovna s.r.o. o  vybudování automatického výdejního boxu na parkovišti před MěÚ. Rada stanovila podmínky, za kterých bude ochotna smlouvu schválit.
 7. Rada města schválila projektovou dokumentaci na stavební úpravy části ulice Klášterní (úsek mezi ulicemi Tyršova a Švermova). Schválení zanesených úprav, které vznikly v  průběhu veřejného seznámení občanů se situačním výkresem stavebních úprav ulice. Projekt bude dokončen a následně zaslán k vyjádření dotčených orgánů a pak předán k řízení o stavební povolení na MěÚ Chrudim.
 8. Došlo ke schválení žádosti o čerpání rezervního fondu ve výši 92 682Kč na pořízení nových koberců do 2 tříd. Dále bylo vyhověno žádosti o čerpání z rezervního fondu MŠ 104 931Kč spolu se zapojením investičního fondu ve výši 105 221Kč na pořízení nových skříní do ložnic. Bylo vyhověno i  žádosti o  čerpání prostředků z rezervního fondu ve výši 108 960Kč a investičního fondu MŠ ve výši 42 011Kč na pořízení nových šatních skříní.
 9. Schválení změny rozpočtu: financování víceprací v rámci 2. dodatku k přístavbě ZŠ.
 10. V různém Rada:
  1. rozhodla o  refundování poplatku zaplacené ve  Sběrném dvoře
   v rámci zrušeného limitu v termínu od 1. 1. 2021 do 24. 2. 2021.
   O postupu jak požádat o refundaci bude MěÚ informovat Sběrný
   dvůr.
  2. řešila žádost obchodníka, který by rád provozoval stánek se suvenýry
   na parkovišti u hřebčína. Rada souhlasila s  vyvěšením záměru.
  3. přizvala MgA. Ryzovou. Vedla se diskuse ohledně záměru provozování občerstvení (formou pronájmu jako chráněné dílny). Rada souhlasila s  možností pořádání kulturních akcí, avšak odmítla v  současné době provádění stavebních úprav v  objektu Švýcárny tak, aby zde mohlo být projednávané občerstvení (kavárna) provozováno.
  4. rozhodla na základě velkého cenového rozdílu mezi cenou nerez plaveckého bazénu a fóliového provedení (rozdíl až 12 mil. Kč
   vč. DPH) o zachování původního konceptu fóliového povrchu bazénu (viz článek v Ozvěnách)
  5. diskutovala o dispozičním řešení atletické dráhy dle informace zpracovatele PD (problematika související s počtem drah zejména v cílové rovince a prostorových možnostech).

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_09121.pdf

Odkaz: Ozvěny 5/2021

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.