Rada města Slatiňany projednala na 92. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 92. schůzi dne 26. 4. 2021:

 1. Rada vybrala nájemníka rekonstruovaného bytu č. 11 v DPS. Nájemník byl z pořadníku žadatelů a těch, kteří potvrdili aktuální zájem, nejvýše v pořadí.
 2. Byla odmítnuta smlouva se společností Zásilkovna s.r.o. o zřízení automatického výdejního boxu. Důvodem byla neakceptace všech podmínek, které stanovila Rada na svém předchozím jednání. Nejproblematičtější byla smluvní pokuta při výpovědi smlouvy v prvním roce a to ve výši 10 000 Kč, jelikož nájemné činilo pouze 140 Kč/m 2 /rok.
 3. Rada se zaobírala návrhem na obnovu výsadby v Třešňovce a vytvoření zkušebních „svejlů“ na zadržení vody. Návrh byl schválen za předpokladu kladného stanoviska ze strany Agentury ochrany přírody, zejména k udržitelnosti projektu v rámci dotace, kterou město před pár lety získalo na její obnovu.
 4. Došlo k uzavření smlouvu s 43. Výsadkovým praporem na využívání objektu „Modely“. Smlouva do 1. 4. 2023 s možností předčasného ukončení a s měsíční výpovědní lhůtou.
 5. Rada schválila bezplatné zapůjčení Společenského domu Mateřské škole od 4. 5. do 27. 6. (po dobu rekonstrukce budovy MŠ).
 6. 6. Na základě doporučení hodnotící komise, bylo rozhodnuto o výběru dodavatele malého dopravního automobilu pro JPO SlatiňanyCelkem ze 6 nabídek byla vybrána společnost Porsche Inter Auto CZ, spol. s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 1 118 127 Kč bez DPH.
 7. Na základě doporučení hodnotící komise bylo rozhodnuto o výběru zhotovitele opravy části chodníku v ulici 5. května ve Slatiňanech. Celkem ze 7 nabídek byla vybrána společnost KARU INVESTMENT s. r. o. s nejnižší cenovou nabídkou 599 899 Kč bez DPH. Oprava chodníku systematicky navazuje na již opravenou část v minulém roce dle dostupných zdrojů města.
 8. Byly schváleny účetní závěrky příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) za rok 2020.
 9. Došlo k vyřazení neupotřebitelného majetku. Jednalo se převážně o starý nábytek (ročník 1996), obrazy (návrh na odprodej za cca 1/4 pořizovací ceny), staré hračky MŠ (ročník 2001 a starší) a elektroniky (ročník 1999 a starší).
 10. Rada vzala na vědomí informaci o odstoupení společnosti CADMIAprint s.r.o. a ATEX spol. s.r.o. z veřejné zakázky na akci s názvem „Rozšíření kapacity ZŠ Slatiňany – dodávka vybavení“. Rozhodla o výběru následujícího dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou STINTER CZ s.r.o. Nabídka za 953 304 Kč bez DPH.
 11. Schválení změny rozpočtu – soudní poplatky za žaloby na pohledávky za dřevní hmotu (9.400,- Kč na zaplacení soudního poplatku za podání žaloby – neuhrazená pohledávka za dřevní hmotu z r. 20201), navýšené výdaje na městský byt, oprava nábytku na MěÚ, neinvestiční dotace z Úřadu práce, dotace na podporu činnosti JPO, čištění kontejnerů, čištění cesty ke kostelu.
 12. V různém Rada:
  1. pověřila radního přípravou návrhu řešení režimu úložiště biologického odpadu.
  2. řešila posouzení poskytování služeb firmou VČELKA sociální služby o.p.s., o který město požádal Pardubický kraj. Rada nemohla přijmout rozhodnutí, jelikož nedisponuje dostatečným množství informací o působení zmíněné společnosti na území města.
  3. diskutovala o možnosti otevření dětského hřiště u ŠJ v rámci proticovidových opatření.
  4. řešila informaci o skládce na soukromém pozemku ve Škrovádě a stanovení dalšího postupu.
 1. st. IJ 28/5/2021 em[]

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_09221.pdf

Odkaz: Ozvěny 6/2021

2 komentáře u „Rada města Slatiňany projednala na 92. schůzi“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.