Rada města Slatiňany projednala na 93. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 93. schůzi dne 3. 5. 2021:

 1. Na základě doporučení hodnotící komise, bylo rozhodnuto o výběru dodavatele na zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace na stavební úpravy plovárny ve Slatiňanech včetně výkonu autorského dozor. Celkem z 10 oslovených dodavatelů a uveřejnění zakázky na profilu zadavatele město obdrželo 2 nabídky. Byla vybrána společnost ATELIER 11 Hradec Králové, s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 1 095 000 Kč bez DPH.
 2. Na základě rozšíření projektu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na položení elektrického kabelu do země v lokalitě Škrovád (týkající se zejména ulice Svatojánská), Rada města rozhodla o rozšíření přílože veřejné osvětlení ve stejném rozsahu (viz níže v článku).
 3. Schválení změny rozpočtu – neinvestiční dotace z Úřadu práce, vícepráce související s PD na VO Škrovád (viz bod 2).
 4. Rada se zabývala návrhem sadové úpravy kruhového objezdu. Vzhledem k tomu, že původní projekt počítal s výsadbou trvalek zjara, kterou nelze v rámci probíhající rekonstrukce a agrotechnickým lhůtám dodržet, byla výsadba konzultována se zahradní architektkou. Bylo doporučeno provést po dokončení stavebních prací na „šišáku“ výsadbu letniček, které lépe připraví půdu pro podzimní výsadbu trvalek dle architektonického návrhu. Navrhovaná změna výsadby bude realizována Ing. Kindlovou. Jedná se o směs trvalek, okrasných trav a cibulovin, která kvete od jara do podzimu.
 5. Byla schválena dotace od Pardubického kraje ve výši 300 000 Kč na nákup vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Slatiňany.
 6. Na základě doporučení hodnotící komise bylo rozhodnuto o výběru dodavatele na pořízení propagačního videa. Celkem z 20 nabídek byla vybrána společnost FiftyFifty kreativní agentura s.r.o. s nabídkou 96 500 Kč bez DPH. Financování zakázky bude finančně kryto z projektu Otevřené a přitažlivé město spolufinancovaného ze finančních prostředků EU.
 7. V různém Rada:
  1. vzala na vědomí přehled v minulosti zpracovaných, ale dosud nerealizovaných projektů. Některé z nich občané odmítli (viz např. projekt rekonstrukce prodejny Trpišov), další nejsou dosud realizované z důvodu např. nevyřešených majetkových záležitosti
   k pozemkům
  2. byla informována o přijetí darů pro MŠ.
  3. probírala možnosti svozu biologického odpadu.

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_09321.pdf

Odkaz: Ozvěny 6/2021

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.