Rada města Slatiňany projednala na 97. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 97. schůzi dne 14. 6. 2021:

 1. Rada města diskutovala nad výší odměn ředitelům příspěvkových organizací. Z důvodů dopisu rodičů žáků 4. B ZŠ týkající se propuštění paní učitelky Kalnické byl tento bod odložen.
 2. Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení. Z celkového počtu 52 nesplněných usnesení jich je 9 z tohoto roku a dá se předpokládat jejich splnění. Dále pak 43 starších, které jsou vázány na třetí strany, nebo z důvodu pandemie nebylo možné jejich splnění.
 3. Na základě výzvy veřejné zakázky na akci „Výměna rozvaděče ve Školní jídelně Slatiňany“ byly obdrženy 4 cenové nabídky. Hodnotící komise konstatovala, že nejnižší nabídkovou cenu ve výši 235 713 Kč bez DPH předložila společnost ERAMONT s. r. o. Bohužel zmíněná společnost od nabídky odstoupila. Další v pořadí byla společnost Calypso Group s. r. o. s nabídkou ve výši 259 000 Kč bez DPH, která splnila i všechny podmínky zadávací dokumentace. Rada města rozhodla o vydání oznámení o výběru
  zhotovitele.
 4. Na základě výběrového řízení z předchozího bodu, bylo rozhodnuto o uvolnění 313 390 Kč z investičního fondu ŠJ na uvedenou akci.
 5. Bylo vyhověno majiteli chaty č. ev. 94 na Borku s žádostí o zvětšení pronajaté části pozemku parcely č. 307/1. Původní pronajatý pozemek cca 58m2 bude navýšen na celkových cca 138m2.
 6. Byla schválena výzva na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení zvukově-hlasovacího záznamového zařízení“ (součást projektu „Otevřené a přitažlivé město“ spolufinancované ho z prostředků EU).
 7. Rada města schválila podobu návrhu loga (bude představeno na výstavě v září, viz níže v článku).
 8. Rada města doporučila schválit program pro 15. zasedání Zastupitelstva města naplánovaného na 23. 6. 2021.
 9. V různém Rada:
  1. byla informována o schůzce vedení ZŠ s rodiči, které bylo iniciováno Radou města s ohledem na zaslaný dopis rodičů žáků 4. B ZŠ.
  2. Schválila zapůjčení vozidla Renault SDH Slatiňany na dny 16. 7. a 24. 7. na odvoz materiálu pro zajištění tábora mladých hasičů.

Odkaz: www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_09721.pdf

Odkaz: Ozvěny 8/2021

param = jidelna_mil 0.31 výměna rozvaděče

2 komentáře u „Rada města Slatiňany projednala na 97. schůzi“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.