Rada města Slatiňany projednala na své 12. schůzi dne 4. 3. 2019

 1. Rada města schválila odpisový plán na rok 2019.
 2. Byl schválen ceník Švýcárny, kdy byly ponechány ceny stejné jako v loňském roce, s výjimkou úpravy zvýhodněného vstupného pro skupiny 10 a více dětí.
 3. Vzhledem k předpokládanému konci udržitelnosti projektu Švýcárna (konec závazku plynoucí s dotačním titulem) se Rada zabývala cenou pronájmu prostor (přednáškový sál, přízemní část, vnější oplocená část, celý objekt) a stanovila ceník na základě hrubých provozních nákladů.
 4. Návrh výzvy na zadání VZMR na opravu MK ve „Výmolu“ (viz web města).
 5. Návrh výzvy na zadání VZMR na opravu povrchu MK ve Škrovádě (viz web města).
 6. Návrh výzvy na zadání VZMR na rekonstrukci kanalizační přípojky a osazení lapolu MŠ (viz web města).
 7. Návrh výzvy na zadání VZMR na vodovodní přípojku pro Švýcárnu (viz web města).
 8. Návrh výzvy na zadání VZMR na veřejné osvětlení na Starém náměstí viz web města).
 9. Návrh výzvy na zadání VZMR na stavbu přístřešku u DPS (viz web města).
 10. Rada schválila pronájem plovárny Klubu českých turistů pro uspořádání závodu se psy ve dnech 3. 10.–6. 10. 2019.
 11. Schválení stavby vodovodní přípojky pro novostavbu RD v ul. Sečská zřízení služebnosti).
 12. Rada souhlasila se zapůjčením společenského sálu pro uspořádání dětské burzy ve dnech 14. 3.–15. 3. 2019.
 13. Různé
  1. Dále Rada vzala na vědomí dopis společnosti Veronica ohledně akce Hodiny země (zhasnutí veřejného osvětlení) a předala ho k posouzení výboru pro ŽP.
  2. Rada neschválila žádost o udělení výjimky v možnosti pronájmu bytu podnájemníkem, který je v podnájmu v městském bytě, a pověřila MěÚ pomoci žadateli při řešení bytové situace.
  3. Rada byla seznámena s přijetím daru ve výši 1 560 Kč za sběr papíru pro MŠ.
  4. Proběhla informace ohledně tvorby agregovaného položkového rozpočtu projektu Modely.
  5. Rada města schválila zveřejňování podkladů (v rámci možností GDPR) pro jednání zastupitelstva na internetových stránkách města.
  6. Rada byla seznámena s výsledky jednání se Spartakem,
  7. systémem třídění odpadu v Letohradu a
  8. nabídkami na zpracování zakázky na svoz odpadu.
  9. Rada stanovila termín otevření plovárny na 25. 5. 2019 (kvůli přípravě je nutné sdělit termín s dvou měsíčním předstihem).
  10. Rada se zaobírala návrhem na řešení provozu kompostárny a možností sběrných kontejnerů na bioodpad.
  11. Byly probrány připomínky občanů k poškozené komunikaci ve Škrovádě (lidé ze Škrovádu připomínkovali komunikaci od bývalých milic do Škrovádu a pak velkou díru v místech, kde se z této komunikace odbočuje vpravo do první ulice mezi rodinné domy. Žádali o opravu.)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.