Rada města Slatiňany projednala na své 14. schůzi dne 1. 4. 2019

 1. Rada stanovila ceník vstupného pro plovárnu pro rok 2019, kdy
  ceny ponechala ve stejné výši jako v loňském roce.
 2. Byla schválena nájemní smlouva na byt č. 11 v DPS Slatiňany .
 3. Rada schválila uzavření smlouvy o poskytování právních služeb
  se společnost KVB.
 4. Na základě návrhu Výboru pro životní prostředí rada schválila dohodu o provádění servisních prací s Technickými službami Chrudim ohledně zalévání zeleně v katastru města ve výši 3 320 Kč za jednu zálivku (maximálně 20 zálivek za rok).
 5. Byl vybrán zhotovitel VZMR na rekonstrukce kanalizační přípojky a osazení lapolu MŠ. Na základě nejnižší nabídkové ceny zakázku získala společnost PLUTO, spol. s r.o. s cenovou nabídkou 271 899 Kč bez DPH.
 6. Byl odložen výběr zhotovitele VZMR na stavbu „Veřejné osvětlení na Starém náměstí“.
 7. Byl vybrán zhotovitel VZMR na stavbu „Přístřešek u DPS“. Na základě nejnižší nabídkové ceny zakázku získala společnost
  Stavrecon Pardubice s. r.o. s cenovou nabídkou 916 795 Kč bez DPH.
 8. 8. Byl vybrán zhotovitel VZMR na opravu povrchu místní komunikace ve Škrovádě. Na základě nejnižší nabídkové ceny zakázku získala společnost M-SILNICE a.s. s cenovou nabídkou
  859 999 Kč bez DPH.
 9. Byl vybrán zhotovitel VZMR na stavbu Oprava místní komuni-
  kace ve „Výmolu“ ve Slatiňanech. Na základě nejnižší nabídkové
  ceny zakázku získala společnost Stavební a pece, spol. s r. o. s ce-
  novou nabídkou 316 231,07 Kč bez DPH.
 10. Byl vybrán zhotovitel VZMR na stavbu vodovodní přípojky Švý-
  cárny. Na základě nejnižší nabídkové ceny zakázku získala společ-
  nost Stavoka Kosice, a.s. s cenovou nabídkou 398 800 Kč bez DPH.
 11. 11. Byl schválen dodatek k nájemní smlouvě na byt na Starém náměstí, o půlročním prodloužení.
 12. 12. Čerpání rezervního fondu MŠ na opravu střechy zahradního domku ve výši 50 000 Kč.
 13. 13. Rada schválila smlouvu o výpůjčce sloupů veřejného osvětlení u zámku po dobu rekonstrukce. Nutné pro možnost uvedení do provozu do doby, než dojde k celkovému předání stavby.
 14. Rada schválila zapůjčení společenského sálu pro letní příměstské tábory Mgr. Martinu Dostálovi.
 15. Změna schváleného rozpočtu v příjmové části 73 550 800Kč (dorovnáno financováním příjmů 3 082 700Kč) a ve výdajové části 75 093 600Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900Kč) –na kostky připomínající židovské domy (asi stolpersteiny), zalévání zaleně.
 16. Rada města doporučila schválit program 4. zasedání Zastupitel-
  stva města.
 17. Bylo schváleno čerpání investičního fondu ZŠ ve výši 70 000 Kč
  na pokrytí nákladů spojených s administrací zadávacího řízení
  pro výměnu okenních a dveřních výplní a rekonstrukce kotelny
  hlavní budovy.
 18. Různé
  1. Rada byla seznámena s dopisem partnerského města Rorbas a Freinstein – Teufen s pozvánkou na návštěvu v příštím roce.
  2. Byl vzat na vědomí sponzorský dar MŠ v hodnotě 3 000 Kč od firmy Autoškola EURO s.r.o. na herní prvek „mašinka“.
  3. Rada se se známila se stanoviskem právní kanceláře KVB, kdy nebylo Radě města doporučena změna smlouvy se sběrným dvorem z důvodu porušení zákona o veřejných zakázkách.
  4. Rada se seznámila s emailem pana faráře ohledně vstupní hřbitovní brány, kde pan farář preferuje osadit otvor po márnici širokou kovovou bránou ztvárněnou uměleckým kovářem se sloupy bez uzavření prostoru nad vchodem.
  5. Byly přiděleny mimořádné dotace z rezervy ve výši 8 000 Kč.
  6. Rada řešila umístění osvětlení u chodníku ve Škrovádu (problém s vedením vysokého napětí).
  7. Došlo k rozšíření programu zastupitelstva o schválení podání dotace na Kabeláčův mlýn.
  8. Byly stanoveny základní parametry pro veřejnou zakázku na nakládání s odpady
  9. Rada byla seznámena s problematikou nedostatku plavčíků.

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na své 14. schůzi dne 1. 4. 2019”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.