Rada města Slatiňany projednala na své 15. schůzi dne 10. 4. 2019

USNESENÍ č. 15/2019 Rady města Slatiňany ze schůze konané dne 10. dubna 2019

Rada města Slatiňany:

 1. Oprava chodníku v ulici Medunova III, Slatiňany
  1. projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Oprava chodníku v ulici Medunova III, Slatiňany
  2. schválila výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Oprava chodníku v ulici Medunova III, Slatiňany a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem
  3. rozhodla o výběru k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Oprava chodníku v ulici Medunova III, Slatiňany, kterým je společnost Pluto spol. s r. o., Horka 121, 538 51 Chrast, IČ: 620 60 881, s nabídkovou cenou 402.984,- Kč bez DPH
  4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat:
   – Převzetí písemné zprávy hodnotící komise
   – Oznámení o výběru
   – Smlouvu o dílo s vybraným účastníkem
 2. administrace veřejné zakázky na odpadový systém
  1. rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění administrace veřejné zakázky na odpadový systém města Slatiňany se společností MSB Legal, v.o.s., IČ: 26770385, se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00 Praha
  2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením Smlouvy o zajištění administrace veřejné zakázky na odpadový systém města Slatiňany se společností MSB Legal, v.o.s.
 3. stanovila dle § 131 zákoníku práce osobní příplatek ředitelce Školní jídelna Slatiňany s účinností od 1. května 2019
 4. Veřejné osvětlení na Starém náměstí a okolí ve Slatiňanech
  1. projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Veřejné osvětlení na Starém náměstí a okolí ve Slatiňanech
  2. schválila výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu
  3. rozhodla o výběru k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Veřejné osvětlení na Starém náměstí a okolí ve Slatiňanech, kterým je společnost ELPO s. r. o., se sídlem Riegrova 431, 538 62 Hrochův Týnec, IČ: 260 05 221, s nabídkovou cenou 1 468 904,- Kč bez DPH
  4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat:
   – Převzetí písemné zprávy hodnotící komise
   – Oznámení o výběru
   – Smlouvu o dílo s vybraným účastníkem
 5. neschválila uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na zajištění provozu sběrného dvora uzavřenou se společností Recycling-kovové odpady a. s.
 6. schválila připravit dodatek ke smlouvě o prodloužení termínu dodání herních prvků na Švýcárnu a přípravu tiskových dat
 7. schválila zřízení přístupu k podání žádosti o dotace na akceschopnost JPO ve výši 150.000 Kč
 8. podání žádosti do výzvy 920PZ a pověřuje Ing. Šťastného koordinací
  projektu a předložení nabídky na podání žádosti
 9. schválila technický dozor stavebníka a autorský dozor ve výši 36.300,- Kč vč. DPH od firmy Komplex CR s.r.o. na opravu místní komunikace ve Škrovádu.

 

MVDr. Ivan Jeník Ing. Stanislav Šťastný
starosta místostarosta

Navíc z Ozvěn:

 1. Došlo k revokaci usnesení z roku 2016 zavazující k používání modelu LED svítidel Guzzini Wow u veřejného osvětlení.
 2. Proběhla informace k čištění studny u Kabeláčova mlýna.
 3. Schválení žádosti hasičů o registraci do portálu pro podání zádosti o dotaci v hodnotě 150 000 Kč na výjezdy.
 4. Informace o podání žádosti o dotaci WIFI4EU v hodnotě 15 000 € (bez nutnosti spoluúčasti).
 5. Místostarosta informoval Radu města o možnosti čerpání evropské dotace z výzvy 92 OPZ z MPSV na projekt s názvem „Efektivní a přitažlivé město“ s maximální výši 10 mil. Kč s pouhou 5% spoluúčastí, která by se využila např. na pořízení záznamového zařízení, nové webové stránky města, rozklikávací rozpočet, rozvoj cestovní ruchu s cílem propojit aktivity města, zámku, hřebčína a Švýcárny a další.). Místostarosta byl zároveň Radou města pověřen koordinací přípravy projektu a nabídky na administraci projektu.
 6. Diskutovalo se o službě „Zmapujto.cz“.
 7. Rada byla informována o problému s přístupem k pozemku č. 56.

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na své 15. schůzi dne 10. 4. 2019”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.