Rada města Slatiňany projednala na své 4. schůzi dne 3. 12. 2018

 1. Rada schválila úpravu odpisového plánu Mateřské školy pro rok 2018
 2. Rada vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Slatiňany
 3. Rada vzala na vědomí inventarizaci a dendrologický průzkum vybraných stromů
 4. Byly pronajaty ředměty od NPÚ pro muzeum Švýcárna (především obrazového charatkteru) v roční výšši 6 tis bez DPH
 5. Bylo schváleno půlroční prodloužení smlouvy o nájmu městkého bytu na Starém náměstí občanovi města
 6. Byl schválen dodatek v hodnotě 99 tis vč. DPH k smlouvě s D&D PROFI v rámci přístavby hasičské zbrojnice, kde v rámci urychlené tvorby PD kvůli získání dotačního titulu nebyly vzány v potaz všechny potřebné úpravy. Dodatkem ke smlouvě došlo k jejich zajištění.
 7. 25. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2018 – 200 tis. na blíže neurčenou demolici
 8. Byl diskutován návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany
 9. V dalším rada diskutovala nad požadavky Společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o, se kterými je uzavřena pachtýřská smlouva ohledně lesů v majetku města. Rada vzala na vědomí dopis o postupu stavebního řízení. Byl konzultován návrh osadního výboru Kunčí nad výběrem prvků hřiště. Bylo otevřeno téma podnětu občanů nad pálením suchého listí (které je již upraveno zákonem), nedočerpaného rozpočtu hasičů, doplnila usnesení související s vysazením stromů na základě další skautské iniciativy,
  převodu sportovišť pod město na základě schůzky s TJ Spartak, z.s. a vypsaných investčiních akcí. Došlo k udělení vyjímky čerpání ze sociálního fondu zaměstnanci města na stomatologické výkony

Kompletní přehled usnesení

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na své 4. schůzi dne 3. 12. 2018”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.