Rada města Slatiňany projednala na své 5. schůzi dne 10.12.2018

  1. Rada schválila úpravu odpisového plánu Školní jídelny pro rok 2018.
  2. Došlo ke schválení aktualizace knihovního řádu Městské knihovny, srovnání cen služeb schodného v rámci ostatních odborů úřadu a úpravu systému výzev za včasné nevrácení zapůjčených knih.
  3. Rada vzala na vědomí kontrolní zprávu vyhodnocující získané dotace v roce 2018.
  4. Byla schválena aktualizace vnitřní směrnice o rozpočtu města. Změny se týkají povinností vyvěšování dokumentů, změny názvosloví a povinností příspěvkových organizací v rámci novely zákona.
  5. Došlo k aktualizaci sazebníku úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., který byl stanoven na základě výpočtu reálných nákladů s tím spojených
  6. Rada v novém složení se zaobírala převodem sportovišť SK Spartak Slatiňany, z.s. pod vlastnictví města a vydala jednotné stanovisko v trvajícím zájmu, tak aby sportoviště mohli ve stejné a lepší kvalitě nadále sloužit k účelům ZŠ a aktivitám občanů.
  7. Ředitel ZŠ osobně představil dotační možnosti spojené s investicí do výměny oken, v rámci dotace navrhl investici do kotelny. Radou byl pověřen k dalším jednání v rámci navržených investic.
  8. Rada se dále zabývala tématikou dotace od Wifi4EU. Seznámila se se žádostí občana o otevření diskuse nad způsobem zvýhodní vstupu do parku pro občany města, kdy rozhodla, že tato diskuse patří na Zastupitelstvo, kde je členem kastelán města. Místostarosta otevřel diskusi nad dotací od MMR, do tzv. Brownfieldů, do který spadá rekonstrukce objektu Modely, přičemž byl pověřen oslovením společností zabývajících se zpracováním žádosti. Bylo předáno kladné stanovisko stavebnímu úřadu o stavbu administrativní budovy komerční charakteru u vlakového nádraží.

Kompletní přehled usnesení

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.