Rada města Slatiňany projednala na své 6. schůzi dne 17. 12. 2018

 1. Rada města schválila úpravu statutu „Ozvěn Slatiňan“, změnami se zabývá článek uvedený dále.
 2. Rada schválila uzavření darovací smlouvy s KAVE BAU, na dar ve výši 10 000 Kč, dar bude využit na Městský ples.
 3. Vzhledem ke změně provozovatele slatiňanské restaurace Rada schválila smlouvu o poskytování stravování, řešící akceptaci stravenek vydávané Městem zaměstnancům u nového provozovatele.
 4. Došlo k vyslovení souhlasu se smlouvami v Mateřské škole řešícího splácení pohledávky v plné výši vedené vůči bývalému zaměstnanci MŠ.
 5. Rada schválila prodloužení kanalizačního řadu v ul. Švermova ve Slatiňanech.
 6. Rada na základě návrhu kompetenčního radního aktualizovala platy ředitelů příspěvkových organizací tak, aby bylo splněno nařízení vlády.
 7. Rada se zabývala možnostmi dotace z OPŽP pro ZŠ (související s výměnou oken) a pověřila ředitele přípravou příkazní smlouvy a zadáním zpracování energetického auditu.
 8. Nebyl schválen dodatek ke smlouvě na zajištění provozu sběrného dvora, který znamenal výrazné cenové navýšení v podobě nákladů pro město. Rada byla seznámena s pravděpodobnou výpovědí, která vejde v platnost  počátkem 2020, tedy bude nutné služby sběrného dvora nově soutěžit.
 9. Rada schválila použití investičního fondu ZŠ v hodnotě 200 000 Kč na náklady související s vypracováním energetického auditu (váže se k předchozímu bodu 7).
 10. 27. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2018.
 11. Dále Rada schválila přijetí finančního daru MŠ ve výši 21 000 Kč. Rada pověřila starostu podpisem smlouvy o dodávce pitné vody pro hasičárnu od VAK Chrudim. Rada byla informována o dotaci v rámci Mikroregionu Chrudimsko, zabývala se problematikou stránky města na síti Facebook, byla informována o situaci silnice „lihovka“ a možnostmi případného převodu pod Město a diskutovala nad způsoby distribuce podkladových materiálů radním.

Kompletní přehled usnesení

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na své 6. schůzi dne 17. 12. 2018”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.