Rada města Slatiňany projednala na své 7. schůzi dne 7. 1. 2019

 1. Rada města vydala vnitřní směrnici na čerpání sociálního fondu na rok 2019.
 2. Rada se zabývala směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 3. Rada vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro občany.
 4. Rada rozhodla o rozdělení celkového limitu dotací z rozpočtu města pro zájmové organizace.
 5. Byl schválen zápis kroniky města Slatiňany za rok 2016.
 6. Rada vzala na vědomí zprávu o stavu požární ochrany za rok 2018 (viz. v únorových Ozvěnách).
 7. Rada schválila program 3. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
 8. Různé
  1. Byla přijata žádost na odkup portálu z demolice márnice, kterou Rada zamítla.
  2. Zazněla informace, že dluh vedený bývalému zaměstnanci MŠ byl splacen.
  3. Rada se seznámila se zápisem Výboru pro životní prostředí a pověřila tajemníka MěÚ k jednání s Tech. službami Města Chrudim o možnosti zalévání.
  4. Rada vzala na vědomí zápis osadního výboru Kunčí se žádostí o bezplatné využívání úřadovny a využívání vývěsky na autobusové zastávce, přičemž Rada položila Výboru s tím související otázky.
  5. Rada přijala sponzorský dar od firmy ROVEX ve výši 10 000 Kč pro MŠ.
  6. Místostarosta seznámil Radu s nabídkou na administraci dotace pro objekt Modely, přičemž Rada tuto nabídku schválila.
  7. Bylo diskutováno téma přechodu sportovišť Spartak pod Město, přičemž Rada schválila návrh na změnu termínu schůzky.
  8. Tajemník Radu seznámil s možností dotace na obnovu fasády kapličky v Trpišově, přičemž byl pověřen k přípravě žádosti o tuto dotaci.
  9. Rada byla informována o výroční schůzi HZS a přípravných pracích k výměně oken na ZŠ. Rada řešila problémy se svozem odpadu o vánočních svátcích (viz. v únorových Ozvěnách).

Kompletní přehled usnesení

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.