Rada města Slatiňany projednala na své 8. schůzi dne 21. 1. 2019

 1. Byla schválena novelizace „Povodňového plánu města Slatiňany“ (změny na pozicích na základě personálních změn a aktualizace telefonních čísel).
 2. Rada schválila smlouvu o pronájmu prostor skolovny za 11 500 Kč za účelem
  uspořádání městského plesu.
 3. Byla schválena smlouva o zhotovení zakázkových kostýmů od společnosti
  NOTABENE ART s.r.o. pro rozšíření stávající expozice Švýcárny. Na projekt je zažádáno o dotaci.
 4. Byla schválena nová směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 5. Došlo k uzavření nových nájemních smluv na dobu neurčitou, na byty ve vlastnictví města, v domech čp. 822-825, 832-835 na Starém náměstí.
 6. Z důvodů změn zákona o sociálních službách byl schválen nový domovní řád Domu s pečovatelskou službou města. Dokument byl zpracován s ohledem na připomínky Inspekce a byl konzultován s odborníky.
 7. Byly schváleny dary v hodnotě 2 722 Kč od společnosti  KAVE BAU, které byly použity do tomboly městského plesu.
 8. Byly schváleny dary v hodnotě 5 766 Kč od společnosti KOBIT THZ, které byly použity do tomboly městského plesu.
 9. Rada schválila úpravu vnitřní směrnice pro vyplácení peněžních darů související s organizováním občanských sňatků a ostatních činností v záležitosti kultury.
 10. Byly schváleny věcné dary v hodnotě 3 440 Kč do tomboly na 8. městský ples (vstupenky na příští ples, permanentky na plovárnu, registrace v Městské knihovně).
 11. Změna schváleného rozpočtu v příjmové části 73 430 800 Kč (dorovnáno
  financováním příjmů 1 997 500 Kč) a ve výdajové části 73 888 400 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč). Změny dorozpočtovávají vypracování žádosti o podporu opravy fasády kapličky v Trpišově a opravu pomníku velitele hasičů.
 12. Bylo schváleno financování myčky nádobí z investičního fondu ve výši 579 078 Kč Školní jídelně z důvodu poruchy dosluhujícího zařízení (dosavadní myčka fungovala 15 let).
 13. Různé:

Kompletní přehled usnesení

param = jidelna_mil 0.58 nová myčka (dosavadní myčka fungovala 15 let)

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na své 8. schůzi dne 21. 1. 2019”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.