Rada města Slatiňany zákazala výlep politicky motivovaných plakátů

Rada města Slatiňany na 38. schůzi rozšířila pravidla o zákaz výlepu politicky motivovaných plakátů, vydala nová pravidla, který nahradila Pravidla pro výlep plakátů ze dne 1.5.2009.
Schváleno usnesením RM Slatiňany č.   514/38/2019/RMS   dne 11.11.2019.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.