Rada města vybrala jako dodavatele koncepčního dokumentu

Rada města vybrala jako dodavatele koncepčního dokumentu společnost PRO CEDOP s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 375 000 Kč bez DPH. Financování zakázky bude finančně kryto z dotačního titulu Otevřené a přitažlivé město. 1

  1. RM[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.